top of page
Search

טיפול משפחתי והדרכת הורים למשפחות ברוכות ילדים

Updated: Aug 13, 2018

בעבודתי כמנהלת המרכז לשלום המשפחה באלעד טיפלתי והדרכתי עובדות שעבדו עם משפחות ברוכות ילדים. עם הזמן ראינו מאפיינים ייחודיים למשפחות אלו והם צרכים להיכלל במטרות הטיפוליות.

מתצפיות ושיחות שערכנו עם ילדים ממשפחות ברוכות, עלו שתי נקודות עיקריות:

1. קבוצת האחאים הגדולה כמקור כח, תמיכה ושייכות.

2. התמודדות בין האחים על המשאבים של ההורים.

בכל משפחה ברוכה טובה דיה, כל ילד מרגיש בד בבד את שתי הנקודות שיש בהם מהניגודיות: מצד אחד הוא מרגיש תחרותיות עם אחיו על המשאבים של ההורים ומאידך קבוצת האחים נותנת לו חוויה של כח ושייכות .

במשפחות בהם יש קושי לתת זמן מובחן לכל ילד וכשילד מרגיש שהאחים מתחרים איתו מאד על משאבי ההורים המצומצמים והוא לא מקבל את מינימום צרכיו , הוא לא יכול להרגיש בד בבד גם את האחים כמקור כח ותמיכה.

בטיפול משפחתי אחת המטרות הטיפוליות , היא מחד לעזור להורים לתת משאבי זמן ותשומת לב לכל ילד וילד בנפרד וכך לחזק את תחושת הביטחון הבסיסי של כל ילד בקשר עם הוריו, ומאידך, חיזוק המערכת האחאית ע"י בניית ברית בין האחים כך שייתנו לפרט במשפחה תחושה של שייכות, כח ועזרה הדדית.

מטרת המפגשים המשפחתיים:

הנאה משותפת – במשפחות ברוכות ילדים הנמצאות במצוקה, לרוב החוויה היא חוויית הישרדות: ההורים פותרים בעיות של 'כאן ועכשיו'. מטרת המפגשים המשותפים היא לאפשר להם חוויות של הנאה משותפת. ללמד את ההורים על חשיבות צבירת החוויות הטובות והמשותפות ולעזור להם להנהיג ולהוביל מפגשים כאלו גם בבית.

תקשורת בונה – להקנות לבני המשפחה מיומנויות תקשורת: הבעת רגשות, שיח על קונפליקטים ומשוב חיובי ושלילי.

הדרכת הורים:

המטפלים נפגשים עם זוג ההורים לפגישות הדרכה קבועות.

מטרות ההדרכה ההורית:

- מקום לוינטלציה והתייעצות –ההורים מעלים סוגיות ומצבים שנתקלו בהם במהלך השבוע ודנים יחד עם המטפל כיצד להגיב / להימנע במצבים מסוימים.

- psychedyucation - 'ידע זה כח'. המטפל כאיש מקצוע נותן להורים ידע בתחומים התפתחותיים, רגשיים, התנהגותיים וקוגנטיבים.

- עזרה בהסתכלות והבנת כל ילד בפני עצמו – כתהליך מקביל אנו בהדרכת ההורים מייחדים מפגשים ספציפיים עבור כל ילד. ההורים עושים הפסקה משגרת החיים העמוסה ויושבים יחד לחשוב על הילד. על תכונותיו, ייתרונותיו, צרכיו הפיזיים, הרפואיים והרגשיים.

במפגשים המשפחתיים אנו משתדלים לצלם בוידיאו את המשפחה. במהלך הדרכת ההורים, המטפלת וההורים צופים בקטעים מהמפגש המשפחתי. אנו מנחים את ההורים להסתכל על כל ילד. (אם צריך מריצים קטע מספר פעמים)מנתחים את הסיטואציה, מנסים לראות כיצד הילד מרגיש, איך הוא מגיב וכיצד ההורים יכולים להגיב בסיטואציות דומות בעתיד.

עבודה משולבת גם עם כל המשפחה וגם הדרכת הורים מצליחה לעזור להורים ולמשפחה לפתח מיומנויות תקשורת, חוויות משותפות ותחושת לכידות וכלים לפתרון בעיות.

בעבודתי כמנהלת המרכז לשלום המשפחה באלעד טיפלתי והדרכתי עובדות שעבדו עם משפחות ברוכות ילדים. עם הזמן ראינו מאפיינים ייחודיים למשפחות אלו והם צרכים להיכלל במטרות הטיפוליות.

מתצפיות ושיחות שערכנו עם ילדים ממשפחות ברוכות, עלו שתי נקודות עיקריות:

1. קבוצת האחאים הגדולה כמקור כח, תמיכה ושייכות.

2. התמודדות בין האחים על המשאבים של ההורים.

בכל משפחה ברוכה טובה דיה, כל ילד מרגיש בד בבד את שתי הנקודות שיש בהם מהניגודיות: מצד אחד הוא מרגיש תחרותיות עם אחיו על המשאבים של ההורים ומאידך קבוצת האחים נותנת לו חוויה של כח ושייכות .

במשפחות בהם יש קושי לתת זמן מובחן לכל ילד וכשילד מרגיש שהאחים מתחרים איתו מאד על משאבי ההורים המצומצמים והוא לא מקבל את מינימום צרכיו , הוא לא יכול להרגיש בד בבד גם את האחים כמקור כח ותמיכה.

בטיפול משפחתי אחת המטרות הטיפוליות , היא מחד לעזור להורים לתת משאבי זמן ותשומת לב לכל ילד וילד בנפרד וכך לחזק את תחושת הביטחון הבסיסי של כל ילד בקשר עם הוריו, ומאידך, חיזוק המערכת האחאית ע"י בניית ברית בין האחים כך שייתנו לפרט במשפחה תחושה של שייכות, כח ועזרה הדדית.

מטרת המפגשים המשפחתיים:

הנאה משותפת – במשפחות ברוכות ילדים הנמצאות במצוקה, לרוב החוויה היא חוויית הישרדות: ההורים פותרים בעיות של 'כאן ועכשיו'. מטרת המפגשים המשותפים היא לאפשר להם חוויות של הנאה משותפת. ללמד את ההורים על חשיבות צבירת החוויות הטובות והמשותפות ולעזור להם להנהיג ולהוביל מפגשים כאלו גם בבית.

תקשורת בונה – להקנות לבני המשפחה מיומנויות תקשורת: הבעת רגשות, שיח על קונפליקטים ומשוב חיובי ושלילי.

הדרכת הורים:

המטפלים נפגשים עם זוג ההורים לפגישות הדרכה קבועות.

מטרות ההדרכה ההורית:

- מקום לוינטלציה והתייעצות –ההורים מעלים סוגיות ומצבים שנתקלו בהם במהלך השבוע ודנים יחד עם המטפל כיצד להגיב / להימנע במצבים מסוימים.

- psychedyucation - 'ידע זה כח'. המטפל כאיש מקצוע נותן להורים ידע בתחומים התפתחותיים, רגשיים, התנהגותיים וקוגנטיבים.

- עזרה בהסתכלות והבנת כל ילד בפני עצמו – כתהליך מקביל אנו בהדרכת ההורים מייחדים מפגשים ספציפיים עבור כל ילד. ההורים עושים הפסקה משגרת החיים העמוסה ויושבים יחד לחשוב על הילד. על תכונותיו, ייתרונותיו, צרכיו הפיזיים, הרפואיים והרגשיים.

במפגשים המשפחתיים אנו משתדלים לצלם בוידיאו את המשפחה. במהלך הדרכת ההורים, המטפלת וההורים צופים בקטעים מהמפגש המשפחתי. אנו מנחים את ההורים להסתכל על כל ילד. (אם צריך מריצים קטע מספר פעמים)מנתחים את הסיטואציה, מנסים לראות כיצד הילד מרגיש, איך הוא מגיב וכיצד ההורים יכולים להגיב בסיטואציות דומות בעתיד.

עבודה משולבת גם עם כל המשפחה וגם הדרכת הורים מצליחה לעזור להורים ולמשפחה לפתח מיומנויות תקשורת, חוויות משותפות ותחושת לכידות וכלים לפתרון בעיות.

טיפול משפחתי
טיפול משפחתי

0 comments

Recent Posts

See All

התמודדות במצבי לחץ

התמודדות עם מצבי לחץ מהו לחץ? דְּחָק (עָקָה, או בשם העממי - לחץ, באנגלית: Stress ובעקבותיו נפוץ גם התעתיק "סטרס") הוא מונח מתחום הפיזיולוגיה והפסיכולוגיה המציין תחושת מצוקה הנובעת מפגיעה במצב האיזון ש

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page