top of page
בתיה פרלמן לתפור קשרים
טיפול הכעסים בתיה פרלמן
האם יש קשר בקשר? האם קשה לקשור את הקצוות?
טיפול משפחתי בתיה פרלמן
הדרכת הורים בתיה פרלמן
ייעוץ לרווקים בתיה פרלמן
טיפול בטראומה ביתה פרלמן
טיפול פרטני
טיפול זוגי בתיה פרלמן
אני עוזרת לארוג קשר מיטיב, עדין ונעים.
קשר הנותן תחושת שייכות ובטחון.
קשר העובר לאורך תקופות החיים ועוזר בהתמודדות עם חוויות שונות.
קשר העובר לאורך הדורות ועוזר להתמודד עם פערים, דילמות וקשיים.
כי קשרים פותחים את הלבבות, משפרים את המחשבות ותורמים להתנהגויות.
bottom of page