top of page
לתפור קשרים בתיה פרלמן
טיפול בטראומה, ביתה פרלמן
טיפול בטראומה בתיה פרלמן

טיפול בטראומה

מהי טראומה?

טראומה היא כל אירוע בו האדם חווה פחד עז, חוסר שליטה, קיפאון או תחושה של סכנת הכחדה.

טראומה יכולה להחוות כאירוע “קטן” לכאורה כמו אמירה מהילדות שאנו זוכרים כל חיינו,

כמו חרם בילדות, עלבון של מורה או דמות סמכותית חשובה כמו גם אירועים כגון פגיעה מינית,

אלימות מילולית או אלימות פיזית כאשר כל חוויה כזאת משאירה חותם בנפש ברמה כזאת או אחרת

ופוגעת בביטחון העצמי, בדימוי עצמי ומפתחת סימפטומים רבים המונעים מאנשים לחוות אושר וסיפוק בחייהם.

אירוע טראומתי יכול לגרום לסבל נפשי והשפעה משמעותית על התפקוד של האדם. רק מי שחווה אירוע כזה יכול להבין עד כמה זה קשה ומפחיד. פעמים רבות אחרי אירוע טראומתי ישנה הצפה רגשית גדולה שמונעת מלראות את מכלול החיים ואפשר בקלות לשקוע לתוך חשכה. יכולה להיות חוויה של הימנעות  מעשייה ומקרבה רק מהפחד להיפגע שוב.

איך אפשר לצאת מזה?

היום כבר ידוע כי אנשים רבים שהיו במצבים כאלו נחלצו מהם והמשיכו לחיות חיים מלאי סיפוק ואפילו מינפו את האירוע הטראומתי לפריצת דרך בחייהם. הם הצליחו לראות כי מה שחשבו שאינו ניתן לפתרון הוא בהחלט ניתן לפתרון. אפשר לקחת שליטה מיידית על החיים וליצור שינוי משמעותי שישפיע באופן אוטומטי על התת מודע שלך. בתהליכים עם התת מודע אין אנו משנים זיכרונות אלא משנים את התחושה והגישה כלפי הזיכרון דרך כך, הסימפטומים שהיו בעקבות האירוע משתנים בהתאם.

כמי שגרה בשומרון, ראיתי את הצורך במתן מענה לחוויות טראומטיות סביב נושאים בטחונים ואחרים. למדתי טיפול בפוסט טראומה במרכז הישראלי לפוסט טראומה וEMDR  שלב 1 ו2. נוכחתי שבטיפולים קצרי טווח, איכות חייהם של החווים טראומה, משתפרת ללא הכר.

להלן מידע על שיטת טיפול EMDR:

EMDR (באנגלית, ראשי תיבות של Eye Movement Desensitization and Reprocessing - הקהיה ועיבוד מחדש באמצעות תנועות עיניים) היא שיטת פסיכותרפיה שפותחה בסוף שנות השמונים של המאה ה-20 על ידי ד"ר פרנסין שפירו, כדי לטפל בסימפטומים וסבל הנובעים מחשיפה לאירועי חיים שליליים, או גורמי מצוקה, הן מהמדרג הגבוה ביותר, כגון אונס והלם קרב, והן מהמדרג הגבוה פחות, כגון חרם, השפלה וכישלון.פירוש שמה של השיטה הוא הקהיה ועיבוד מחדש באמצעות תנועות עיניים, אולם כיום לא משתמשים בהכרח בתנועות עיניים, אלא בגירויים בילטרליים (המערבים את שתי ההמיספרות) נוספים כאוזניות המשמיעות קול לסירוגין, או רטטים שהמטופל מחזיק בידו ורוטטים לסירוגין. על פי התאוריה של ד"ר שפירו, כאשר מתרחשת חוויה טראומתית או שמעוררת מצוקה רבה, מנגנוני ההתמודדות הנוירולוגים והקוגניטיביים עשויים להיות מוצפים בקלט. במצב זה של הצפה, הזיכרון ומאפייניו (תמונות, קולות, רגשות, תחושות גוף) לא מצליחים להשלים את העיבוד בו יש צורך, וכתוצאה מכך מאוחסנים באופן דיספונקציונלי ברשת זיכרון נפרדת.

מטרת הטיפול ב-EMDR היא להשלים את העיבוד של זיכרונות מציקים אלו, לצמצם את השפעתם המתמשכת ולאפשר למטופלים לפתח מנגנוני התמודדות אדפטיביים יותר.

בשנת 2013 הוכרה שיטת הטיפול EMDR על ידי ארגון הבריאות העולמי כטיפול Evidence based המומלץ לפוסט-טראומה בקרב מבוגרים, מתבגרים וילדים. (ויקיפדיה)

bottom of page