top of page
לתפור קשרים - בתיה פרלמן
קליניקה בתיה פרלמן - פדואל
טיפול בכעסים - בתיה פרלמן

טיפול בכעסים

הכעס הוא מנגנון שנועד להגן אלינו.
הוא מופעל באופן אינסטינקטיבי, כאשר אנו חשים במצוקה.
הקושי מתחיל כאשר אנו מפרשים בטעות 
סיטואציות שונות כמצבי מצוקה...

הכעס, נעים להכיר

הכעס הוא מנגנון שנועד להגן אלינו. הוא מופעל באופן אינסטינקטיבי, כאשר אנו חשים במצוקה. הוא מפעיל את מנגנון ההשרדות של FIGHT, FLIGHT   אנו מתקיפים או בורחים כדי לשרוד.

'הכעס – גדר חשמלית לבריכת הכאב'

הקושי מתחיל כאשר אנו מפרשים בטעות סיטואציות שונות כמצבי מצוקה ואז הגוף שלנו באופן אוטומטי מפעיל את מנגנון ההישרדות – הכעס.

כאשר קשה לנו להתמודד עם כאב. כל סיטואציה שקשורה לכאב מפעילה את מנגנון הכעס כדי שלא נצטרך להתמודד עם הכאב.

כאשר הערכה העצמית שלנו טובה, קל לנו יותר להתמודד עם סיטואציות מורכבות, אולם כאשר הדימוי העצמי שלנו יורד, אנו מפרשים סיטואציות באופן הישרדותי והכעס מעורב בתגובותנו.

הטיפול

הטיפול בגישה קוגנטיבית התנהגותית (CBT) הינו קצר מועד בקבוצה או פרטני. המטופל לומד לזהות את מעגל הכעס ולנתב אותו להתמודדות מיטיבה. אני נותנת כלים לויסות רגשי ותוך כדי התהליך הטיפולי מועצם הערך העצמי.

אנו לומדים על טכניקות יעילות של פתרון בעיות ומצבים קונפליקטואליים בין בני זוג והורים וילדים.

bottom of page