top of page
לתפור קשרים בתיה פרלמן
קליניקה בתיה פרלמן

מהותו של הטיפול הפרטני הוא דיאלוג רציף המתקיים בין המטופל למטפל. הצלחת התהליך הטיפול טמון לרוב במהות הקשר שנוצר בין השניים, באמון, בביטחון ובתחושת הקבלה והאמפתיה שהמטופל חווה מצד המטפל.

 

טיפול פרטני אינו תחום בזמן והנושאים שעולים בו הם אלה שהמטופל בוחר להביא לטיפול. הנוכחות, ההתבוננות, המעורבות וההתערבות של המטפל מאפשרים עיבוד התכנים העולים בטיפול בתוך קשר מיטיב.

 

בתהליך הטיפולי, המטפל עוזר למטופל להתבונן באופן כנה ולא שיפוטי בעצמו. לזהות את היכולות והכוחות המניעים ואת דפוסי ההתמודדות במצבים שונים שהחיים מזמנים. המטפל והמטופל בוחנים יחד האם וכיצד דפוסי ההתמודדות מסייעים במציאות היומיומית והיכן מעכבים או חוסמים. בטיפול נעשה ניסיון לזהות ולאתר את מקורות אותם דפוסים, את הרגשות והמחשבות המתלוות אליהם.

 

המטפל מסייע למטופל לשנות את הדרוש שינוי, להעלות את רמת המודעות כדי שהמטופל יוכל לחוות את עוצמתו ויכולותיו. הדבר מביא לכך שהמטופל מסוגל לבחור להשתחרר מדפוסים, אמונות, התנהגויות שאינם מועילים לו, דבר שיביא למימוש הפוטנציאל והיכולת שלו, כך שיוכל לחיות חיים מלאים יותר עם עצמו ועם הסובבים אותו.

אתם רוצים לעבור תהליך העצמה? להיות מודעים יותר למה שמנהל אתכם?

אשמח להיות שותפה למסע שלכם, להיות קשובה ואמפטית ולעזור לכם להגיע למטרות שהצבתם לעצמכם.

חסרי שביעות רצון מחייכם?

חושבים לפנות לעזרה?

אשמח לקחת חלק בתהליך, לשמוע, להקשיב ולסייע.

טיפול פרטני בתיה פרלמן
bottom of page